Nieuws

5 juli 2014

Nieuwe website Stichting Rett Syndroom

Met veel trots presenteren wij de nieuwe website van Stichting Rett Syndroom. De... lees meer

Welkom op de website van Stichting Rett Syndroom

Het Rett syndroom is een neurologische aandoening die vrijwel alleen bij meisjes voorkomt en die leidt tot ernstige geestelijke en lichamelijke invaliditeit. Meisjes met Rett syndroom zijn in alles afhankelijk van anderen. Ongeveer 1 op de 10.000 meisjes wordt geboren met het Rett syndroom. Daarmee is het Rett syndroom na het Downsyndroom en het fragiele X syndroom het meest voorkomende syndroom bij meisjes. Het is meestal niet erfelijk en kan in elke familie voorkomen.
 

luckyladyscharm

Rett syndroom: omkeerbaar!

Er is een kans dat het Rett syndroom de eerste neurologische aandoening wordt die genezen kan worden. Met een medicijn, stamcel- of gentherapie kunnen de verschrikkelijke symptomen veroorzaakt door het Rett syndroom, teruggedraaid worden. Daarvoor is meer onderzoek - en dus geld - nodig.
 

book of ra
FeuchteTube

Ik Rett, red jij?

De Stichting Rett Syndroom richt zich op het financieren van wetenschappelijk onderzoek dat een behandeling en/of genezing van het Rett syndroom mogelijk maakt. Financiering van onderzoek naar het Rett syndroom is afhankelijk van particuliere giften. Stichting Rett Syndroom is aangemerkt door de Belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor in principe alle giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Giro: NL64INGB0000009150, t.n.v. Stichting Rett Syndroom